O projekcie

O projekcie

Główny cel projektu inwestycyjnego o nazwie „Utworzenie i prowadzenie kompleksu inkubatorów przedsiębiorczości w Lubinie” to stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla rozwoju biznesu oraz promowanie przedsiębiorczości wśród mieszkańców regionu a także umocnienie współpracy między środowiskiem biznesowym i nauką na rzecz wspólnie realizowanych inicjatyw.

Dzięki projektowi ma nastąpić wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terenie Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym na ternie miasta Lubin, poprzez zwiększenie dostępu do profesjonalnej infrastruktury służącej wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP).

Projekt o wartości 52 mln zł realizowany jest w partnerstwie RTBS Sp. z o.o. w Lubinie oraz Gminy Miejskiej Lubin. Jego realizacja jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85%.

Podstawą oferty jest komfortowa i nowoczesna powierzchnia do wynajęcia oraz usługi wspierające rozwój firm. Jest to kompleksowe połączenie wsparcia biznesowego, biur na wynajem, nowoczesnych laboratoriów oraz infrastruktury szkoleniowej i konferencyjnej. RTBS Sp. z o.o. w Lubinie, jako lider projektu, zadbał o to aby powierzchnie biurowe, laboratoria i warsztaty (technologii druku 3D, ICT) mogły być dostosowane do potrzeb zarówno małych, jak i średnich przedsiębiorców. Dostępne są elastyczne formy współpracy, takie jak krótkotrwały najem biurka (hot desk), wirtualne biuro czy najem zamkniętych, w pełni wyposażonych powierzchni biurowych. Zapewnione jest nowoczesne zaplecze konferencyjne, gdzie można zorganizować eventy, spotkania biznesowe, warsztaty, szkolenia, prezentacje czy spotkania integracyjne. Sala warsztatowo-konferencyjna posiada pełne zaplecze multimedialne oraz możliwość dowolnej aranżacji przestrzeni.

Małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem napędowym gospodarki. Lubin również stawia na ich rozwój. Oferta usług w ramach projektu jest kierowana przede wszystkim do przedsiębiorstw sektora MŚP, w szczególności działających w obszarze inteligentnych specjalizacji, takich jak: Maszyny i urządzenia, Zielony ład, Przemysł 4.0 oraz Życie wspomagane technologią. Obszary te są szczególnie istotne dla dynamicznego rozwoju Lubina oraz całego Dolnego Śląska.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Gminy Miejskiej Lubin i RTBS Sp. z o.o. w Lubinie

Lubin – miasto przyszłości i nowoczesnych technologii.
www.zamieszkajwlubinie.pl

RTBS – zadaniem przedsiębiorstwa jest zaspokajanie potrzeb lokalowych mieszkańców regionu poprzez budowę mieszkań na wynajem (TBS) oraz prowadzenie działalności deweloperskiej. Ponadto Spółka zarządza i administruje nieruchomościami.
www.rtbs-lubin.pl